C100 ULV Fog Machine – Máy phun thuốc diệt côn trùng